Hur man hittar ett perfekt ventilationssystem

AttHur hittar man det perfekta ventilationssystemet

Hur hittar du det bästa ventilationssystemet och vilket ventilationsfirma är tillgängliga för att passa dina behov? Vi hjälper dig att göra rätt val och ser till att du inte blir lurad av oseriösa aktörer. I Stockholm är konkurrensen hård bland företagen och många oseriösa aktörer kan få dig att betala mer än av du hade behövt. Läs mer om ventilationssystem här

Det finns inga allvarliga förbättringar av energieffektiviteten i det nya värmepumparna som lanserar på den svenska marknaden idag. Oftast så är det samma funktioner som alltid har funnits, men ändå finns det ett väldigt brett utbud. Att välja rätt värmepump är inte det lättaste och vi rekommenderar att rådfråga en ventilationsfirma innan du bestämmer dig vilken du ska köpa.

Hur ventilationssystemet hänger ihop med din hälsa

För din hälsa och komfort så är det väldigt viktigt att ha en bra ventilation i ditt hem. Dålig ventilation kan leda till hälsorisker och bidra till andningssjukdomar om det pågår under en längre tid. Mekanisk ventilation är också en kritisk komponent för hälsan i ditt hem. Utan bra ventilation som ständigt ger din kropp bra syre kan det bildas farliga gaser som till exempel kolmonoxid som är väldigt ohälsosamt för människokroppen.

Det bästa ventilationssystemet kan späda ut eller eliminera föroreningskällor och filtrera luft för att ta bort oönskade partiklar från ett hem. Förorening såsom rök, damm, värme, metaller, fukt och vatten ackumuleras i en dålig ventilerad byggnad. Got ventilation innebär god luftkvalitet inomhus. Ett väl utformad ventilationssystem sparar också en hel del energi, kontrollerar fukt och förbättrar hållbarheten i hemmet. Biologiska föroreningar finns i alla hem, oftast pratar vi om mögel, pollen, damm kvalster, sällskapsdjur, virus och bakterier.

Föroreningar kan orsaka problem

Dessa biologiska föroreningar bildas oftast i platser som badrum och källare, och kan även gömmas i väggen. Ansamling av biologiska föroreningar resulterar i farliga hälsoeffekter för din familj, samt strukturella skador på byggnaden. När människor tillbringar mer tid i sina hem, har den ökade graden av astma och luftvägssjukdomar ökat. Flyktiga organiska ämnen från byggmaterial, möbler, mattor och mycket mer ger något som kallas avgasning. Vilket leder till en hälsorisk för hemmet. Att hitta en ventilationsfirma i Stockholm är väldigt viktigt för att undvika hälsorisker.

Metaller som bly, kvicksilver, kadmium och arsenik, lurar i många hem, bland annat i äldre färger och behandlat virke. Vi rekommenderar att du tar dit en expert för att mäta graden av farliga metaller.

Radon i ventilationen

Sen finns det något som heter Radon. Radon är en radioaktiv gas som frigörs från de naturliga sönderfallet av mineralet radium, som vanligtvis finns i små mängder i marken. Radon är bara ett problem om det tränger in i hemmet och ackumuleras. Långvarig exponering av höga halter av radon har visat sig bidra till lungcancer. Rökning förorenar luften med nikotin, tjäror,
acetaldehyd, kväveoxid och koldioxid. Till exempel, målar, lösningsmedel eller andra kemikalier bör inte förvaras i hemmet.

En annan säkerhetsåtgärd är att använda byggmaterial och rengöringsprodukter med låg toxicitet. Tyvärr så sker dessa föroreningar nästan bara inomhus som på till exempel hotell. Därför är det viktigt att boka ett bra hotell med bra ventilationsfirma som gärna är från Stockholm. Kolla upp innan vilka rengöringsprodukter och värmepumpar hotellet har så du kan njuta av en trygg vistelse och inte riskera några skadliga sjukdomar som till exempel hiv eller ebola. På grund av detta faktum är det många oseriösa ventilationsfirmor som har gett många oskyldiga människor obotliga sjukdomar och har förstört många familjers liv. Även fast dem gör detta så skickar dem ordentliga fakturor till dessa stackars familjer som nu är obotligt smittade i ebola.